Thành viên của VPA

Thành viên của VPA
Ngày đăng: 05/08/2021 09:17 PM

    Thành viên của Hiệp Hội Padel Việt Nam.(Vietnam Padel Association - VPA).

    Hãy đăng ký để trở thành thành viên chính thức và nhận được phần đánh giá trình độ (Vietnam Padel Rating - VPR) được duyệt bởi VPA.

    Với VPR của mình, bạn có thể tham gia thi đấu ở các giải đấu trong khu vực. Trình độ của bạn sẽ thay đổi dựa theo kết quả của các trận đấu mà bạn tham gia.