Quy định dành cho thành viên

Quy định dành cho thành viên
Ngày đăng: 22/02/2024 09:45 PM

  MỤC 1 - MỤC ĐÍCH

  Mục đích của phần Nội Quy là định nghĩa những điều kiện và quy định về việc tiếp cận và sử dụng cơ sở vật chất/tiện ích của tất cả các câu lạc bộ thuộc hệ thống Vietpadel ở Việt Nam, từ đây sẽ được gọi là “CLB”. Nội Quy sẽ bổ sung cho những điều kiện chung được cập nhật mỗi năm bởi Công ty tổ chức hoạt động các cơ sở vật chất CLB.

  MỤC 2 - PHẠM VI ÁP DỤNG

  Những quy định này được áp dụng cho bất kỳ cá nhân nào có mặt tại CLB cũng như các cơ sở/tiện ích khác thuộc CLB vì bất kỳ lý do gì. Cụm từ “cơ sở/tiện ích” bao gồm các sân padel, khu vực nhà chung (club-house) và khu vực căn-tin, những công trình/khu nhà khác thuộc CLB, khu vực bãi giữ xe và các lối đi trong khắp khuôn viên CLB.

  MỤC 3 - THÀNH VIÊN

  Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể trở thành thành viên của CLB nếu:

  • Cá nhân đó đã trả phí thành viên theo các điều kiện được nêu trong những mục dưới;

  • Cá nhân đó được CLB chính thức công nhận là thành viên.

  Việc đăng ký trở thành thành viên của CLB phải được thực hiện trực tuyến thông qua trang điện tử hoặc trực tiếp tại câu lạc bộ. Quyết định cấp quyền thành viên được thực hiện ngay khi CLB nhận được phí thành viên và sau khi Ban Quản Lý (BQL) đã kiểm tra danh sách hạn chế và CLB sẽ phân các thành viên về đúng loại thành viên dành cho họ. Quyết định chấp nhận hoặc từ chối cấp quyền thành viên sẽ hoàn toàn thuộc về BQL CLB.

  Không có bất kỳ lý do gì được đưa ra cho quyết định của BQL và quyết định không thể được kháng nghị. Trừ trường hợp CLB yêu cầu, các thành viên của CLB không cần phải đăng ký lại với BQL mỗi khi họ gia hạn quyền thành viên của mình. Tuy nhiên, nếu phí thành viên không được đóng đúng hạn, việc đăng ký mới sẽ phải được thực hiện, cho dù là thời hạn đóng trễ ít hay nhiều.

  MỤC 4 - KHÁCH

  Các thành viên có thể đưa khách, những người được hưởng những lợi thế đặc biệt được xác định trong điều kiện chung hàng năm, đến CLB. CLB yêu cầu các thành viên chịu trách nhiệm về hành vi của khách và đảm bảo rằng những người này tuân thủ các quy định và điều lệ hiện hành của CLB. Một thành viên đã bị đình chỉ hoặc bị khai trừ không thể là khách của một thành viên khác; kể cả những thành viên chưa trả phí thành viên cho CLB cũng không được tính là khách. Số lượng mà một thành viên có thể đưa tới không được quy định cụ thể. Tuy nhiên tất cả khách phải trả phí nếu chơi trên sân và sử dụng các tiện nghi khác tại CLB.

  MỤC 5 - QUYỀN GIA NHẬP VÀ PHÍ THÀNH VIÊN

  • Công ty điều hành CLB có quyền áp đặt, khi thích hợp và bất kỳ lúc nào, quyền gia nhập CLB với tư cách là thành viên. Quyền gia nhập này không được hoàn lại, không được chuyển nhượng và được cấp tức thời. Bất kỳ thành viên nào không gia hạn phí thành viên sẽ mất quyền gia nhập của mình.

  • Hàng năm, công ty điều hành CLB sẽ quyết định loại hình, thời hạn và lệ phí của các loại thành viên khác nhau, và các điều kiện chung liên quan đến hoạt động của thành viên.

  • Thanh toán không thành công và sau khi có lời nhắc nhở mà không có phản hồi trong hơn hai tuần, BQL CLB có quyền áp dụng bất kỳ biện pháp thích hợp nào (loại trừ tạm thời, áp đặt phí cộng thêm, v.v.)

  • Các thành viên được quyền chơi trên sân, trả tiền theo giờ khi có sân hoặc trả tiền theo tỷ lệ cố định cho một số giờ đã đặt trong một khoảng thời gian trong năm. Những người thụ hưởng tỷ lệ cố định có quyền từ bỏ giờ của họ nếu họ báo trước cho Lễ tân CLB trước ít nhất 48 tiếng. Trong những trường hợp như vậy, số giờ sẽ được bảo lưu cho thành viên để sử dụng trong tương lai, nếu không, số giờ sẽ bị mất đi.

  MỤC 6 - THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU

  CLB có thể chuyển giao cho các đối tác của mình và các nhà tài trợ dữ liệu cá nhân của mọi thành viên (tên, địa chỉ, email và số điện thoại) cho các hoạt động tiếp thị. Theo quy định của CLB và các thành viên của câu lạc bộ, mọi thành viên có quyền truy cập và sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình và cũng từ chối chia sẻ dữ liệu cá nhân. Quyền từ chối chia sẻ này có thể được thực hiện bằng cách yêu cầu trực tiếp với CLB. Bất kỳ thành viên nào có lý do chính đáng để làm như vậy cũng có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân

  MỤC 7 - ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH CỦA CLB

  Câu lạc bộ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các tai nạn hoặc khiếu nại phát sinh do việc không tôn trọng các quy định và nội quy hiện hành.

  1 - Việc sử dụng cơ sở vật chất được dành riêng cho những cá nhân đã có quyền vào cửa hoặc đã trả phí thành viên của họ theo quy định tại Điều 5 nêu trên; người có chứng nhận thành viên VPA hợp lệ (padel) kèm theo giấy chứng nhận y tế không chỉ định tập tennis hoặc padel có đề cập đến "không thi đấu" hoặc "đang thi đấu" .. Ngoài giáo viên, huấn luyện viên, phụ huynh và khách được ủy quyền bởi CLB, vì lý do an toàn, bất kỳ ai không chơi đều bị cấm vào sân hoặc các khu việc tiện ích thể thao khác. Người chơi hoặc người hành nghề nhận thức được việc vi phạm quy tắc này nên mời người đó rời khỏi cơ sở.

  2 - Khách tham quan / học viên không thi đấu bị cấm đi dạo trong khuôn viên của CLBộ và chỉ được phép tham quan quan sát.

  Bãi đậu xe dành riêng cho các vận động viên (VĐV), giáo viên, huấn luyện viên đến thăm hoặc khách được ủy quyền, cũng như khách của căn-tin.

  3 - Trẻ dưới 14 tuổi không phải là thành viên CLB, từ học viện Vietpadel hoặc đã đặt chỗ trước phải có sự giám sát của phụ huynh hoặc người giám hộ, những người này phải đảm bảo tôn trọng sự yên tĩnh trong khuôn viên và không chơi trên sân, chạy ở lối đi hoặc có nguy cơ bị bóng đánh trúng. Xe nôi do phụ huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm.

  4 - Chó chỉ được phép vào lối đi nếu chủ nhân của chúng buộc dây (tất cả chó) và rọ mõm, chủ nhân là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, sự cố hoặc bất tiện nào do chó của họ gây ra. Bất kỳ rác hoặc phân do chó để lại phải được nhặt bởi chính chủ nhân của nó. Hình phạt sẽ được áp dụng nếu chủ nhân không tôn trọng các quy tắc đó. Nếu một con chó gây ồn ào hoặc náo động, chủ nhân và chó có thể được yêu cầu rời khỏi cơ sở. Tuy nhiên, chó bị cấm trên sân cỏ.

  5 - Các phòng thay đồ nam và nữ chỉ dành cho các VĐV và học viên sử dụng trong giờ mở cửa của Câu lạc bộ. Bộ dụng cụ tắm có sẵn tại quầy lễ tân. Chỉ thành viên CLB mới được sử dụng tủ đựng đồ hoặc tủ cá nhân, tùy vào tình trạng sẵn có. Thời hạn sử dụng có giá trị trong suốt thời gian đặt sân. Các thành viên có thể đóng tủ của họ bằng bất cứ cách nào mà họ cho là phù hợp để tránh việc bị đột nhập (ổ khóa). CLB không chịu trách nhiệm, đặc biệt là trong trường hợp mất cắp, nếu một tủ được đóng hoặc được bảo vệ kỹ hoặc đóng lại khi không có người thuê.

  6 - Căn-tin mở cửa phục vụ cho các thành viên CLB và khách của họ, cũng như người ngoài. Tuy nhiên, chỉ có các thành viên CLB được phép sử dụng bất kỳ tiện nghi nào khác của CLB, ngoại trừ nhà vệ sinh. Bất kỳ người nào vào khu vực căn-tin đều phải tôn trọng các quy tắc và nội quy được áp dụng cho các cơ sở này cũng như các hướng dẫn cụ thể cho hoạt động này.

  7 - Radio và các máy phát ra âm thanh không được phép sử dụng trong khuôn viên CLB trừ khi BQL đã cho phép. Trong thời gian diễn ra các giải đấu, việc sử dụng điện thoại di động gần sân bị cấm.

  8 - Các tài sản liền kề với Câu lạc bộ là tài sản tư nhân nằm ngoài khu vực trò chơi. Việc sử dụng bị nghiêm cấm, bất kể lý do gì, ví dụ: để lấy lại một quả bóng.

   

  MỤC 8 - TIẾP CẬN SÂN PADEL VÀ VIỆC ĐẶT SÂN

  • Người chơi padel chỉ có thể vào sân nếu đã đặt sân từ trước. Việc thamg gia các hoạt động thể thao và giải trí khác được quy định cụ thể đối với loại hình tập luyện của họ.

  • Thời gian mở cửa của các sân tại CLB và các cơ sở khác do BQL CLB quy định, có quyền sửa đổi những điều này bất kỳ lúc nào, đặc biệt là đối với công việc bảo trì và các giải đấu hoặc trong trường hợp điều kiện thời tiết đặc biệt. BQL CLB cũng có quyền đóng cửa sân và các cơ sở vật chất khác trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ như nghỉ lễ cuối năm, đóng cửa các ngày trong tuần vào mùa thấp điểm, công trình sửa chữa, v.v.) Việc thay đổi hoặc đóng cửa nêu trên sẽ không được bồi hoàn cho các thành viên CLB dưới bất kỳ hình thức nào.

  • Việc đặt trước sân padel có thể được thực hiện qua điện thoại, trực tiếp tại quầy Lễ tân của CLB hoặc trực tuyến thông qua hệ thống đặt sân trên trang web của CLB.

  • Huấn luyện viên, Học viện, các đối tác khác và các Đội sử dụng sân theo lịch trình cố định đã định trước và được hưởng các điều kiện đặc biệt do BQL CLB quyết định.

  • Các thành viên có thể đặt sân trước 6 ngày (ví dụ: từ Thứ Ba tuần này đến Thứ Hai tuần tiếp theo).

  • Các thành viên chỉ có thể đăng ký sân hai giờ mỗi ngày vào thời điểm đó. (ví dụ: Nếu một thành viên đặt sân từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng thứ Hai, thì thành viên đó không thể đặt sân khác trong cùng một ngày cho đến khi sân của mình kết thúc, sau khi kết thúc lúc 10 giờ sáng, thành viên sẽ có thể đặt lại sân đó trong cùng một ngày). Xin lưu ý rằng hệ thống đặt chỗ trực tuyến chưa tính đến quy tắc này, do đó BQL CLB có quyền đình chỉ tài khoản thành viên hoặc nhắc nhở các thành viên một hoặc 2 lần đầu.

  • Thành viên chỉ có thể đặt sân trực tuyến 1 chỗ cho mình, do đó nếu thành viên đặt toàn bộ một sân trên hệ thống đặt sân trực tuyến của chúng tôi, thành viên sẽ có trách nhiệm thanh toán cho 3 chổ còn lại trước thời điểm bắt đầu chơi. Nếu một thành viên chơi với các thành viên khác, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên đặt từng vị trí một. Nếu thành viên không thanh toán, tài khoản của bạn sẽ bị đình chỉ cho đến khi thanh toán được thực hiện.

  • Các thành viên muốn đặt toàn bộ sân để tập luyện/đào tạo/huấn luyện riêng sẽ phải thanh toán 3 chỗ còn lại theo lệ phí sân. Nếu thành viên không thanh toán, tài khoản của họ sẽ bị đình chỉ cho đến khi thanh toán được thực hiện.

  • Người chơi có thể gọi điện hoặc kiểm tra việc đặt sân của mình trên Internet để xem liệu sân đã có ai đặt trước hoặc bị trùng với một đặt sân khác trong cùng một nhóm hay không.

  • Hạn chế việc đặt sân và không đến vào phút chót kể cả khi việc đặt sân không bị hủy trên hệ thông trực tuyến của chúng tôi.

  • Tư cách thành viên: Hãy chắc chắn rằng sân sẽ hủy trước 48 giờ, vượt qua mốc thời gian đó, BQL CLB có quyền đình chỉ tư cách thành viên đối với thành viên đó.

  Phí sử dụng sân/đèn theo giờ phải được thanh toán trước khi chơi.

  • Trong trường hợp người đi cùng cũng tham gia chơi, họ cũng sẽ phải trả phí theo CLB quy định. Tuy nhiên mức giá này không đáng kể.

  • Trong trường hợp thời tiết xấu, chỉ có nhân viên bảo trì, người quản lý CLB hoặc giáo viên / huấn luyện viên mới có thể quyết định xem có thể sử dụng sân hay không. Nghiêm cấm tiếp cận sân khi lưới bị hạ hoặc sân đang được cải tạo.

  • Trẻ em dưới 8 tuổi chỉ được chơi trên sân khi có sự giám sát của phụ huynh hoặc người giám hộ. Chúng có thể chơi với những đứa trẻ khác. 

  • Các thành viên chơi vào ban đêm sẽ phải trả phí sử dụng đèn cho CLB theo mức hiện hành. Các VĐV của đội tập luyện vào ban đêm được miễn.

  • Đặt sân ưu tiên bao gồm Học viện Vietpadel, các cuộc thi đồng đội, các lớp huấn luyện (dành cho người lớn, trẻ em và cựu chiến binh), các giải đấu và các hoạt động của CLB. Chúng được đăng công khai trước 48 tiếng.

   

  MỤC 9: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN NGOÀI:

  Một huấn luyện viên không thuộc Vietpadel sẽ phải đăng ký làm huấn luyện viên. Quyền quyết định về việc cho phép hay không cho phép huấn luyện viên bên ngoài sẽ thuộc về đội ngũ quản lý của Vietpadel.

  Đội ngũ quản lý của Vietpadel có quyền từ chối bất kỳ huấn luyện viên bên ngoài nào tại câu lạc bộ mọi lúc, ngay cả sau khi đã được chấp nhận làm huấn luyện viên bên ngoài và không cần giải thích.

  Một huấn luyện viên bên ngoài có thể là thành viên, nhưng quyền thành viên có thể bị tạm ngừng hoặc chấm dứt bất kỳ lúc nào mà không có bất kỳ bồi thường nào và không cần giải thích hoặc hoàn trả lại bởi đội ngũ quản lý Vietpadel.

  Khi một huấn luyện viên bên ngoài được chấp nhận để dạy tại cơ sở của Vietpadel, sẽ có một mức phí cố định là 250.000 VND áp dụng cho mỗi giờ huấn luyện, cho mỗi sân.

  Ngoài ra, tùy thuộc vào số lượng hội viên tham gia lớp học trên một sân, mức phí sử dụng sân sẽ được điều chỉnh thu như sau:

  - Nếu huấn luyện viên dạy cho 1 hội viên: 75% phí sử dụng sân sẽ được áp dụng.

  - Nếu huấn luyện viên dạy cho 2 hội viên: 50% phí sử dụng sân sẽ được áp dụng.

  - Nếu huấn luyện viên dạy cho 3 hội viên: 25% phí sử dụng sân sẽ được áp dụng.

  - Nếu huấn luyện viên dạy cho 4 hội viên trở lên: không áp dụng phí sử dụng sân

  Huấn luyện viên bên ngoài không được sử dụng trang thiết bị của các câu lạc bộ Vietpadel như (cones, bóng, giỏ đựng bóng,  v.v.).

   

  MỤC 10 - VIỆC GIỮ GÌN SÂN VÀ CÁC TIỆN ÍCH KHÁC

  • Các thành viên CLB phải tôn trọng các quy tắc về vệ sinh được áp dụng cho các cơ sở, đặc biệt là đối với phòng thay đồ và nhà vệ sinh. Họ không được để lại giấy, hộp bóng, chai lọ, túi xách, vợt, v.v ... Mọi thành viên phải tôn trọng sức khỏe của những người khác trong CLB và tránh làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

  • Vào cuối giờ chơi, người chơi phải chắc chắn rằng sân phải trong trạng thái sẵn sàng cho những người chơi tiếp theo sử dụng trước khi họ rời đi.

  • Các thành viên nên ăn mặc phù hợp trong CLB và trên sân. Việc ở trần chơi trên sân là không được phép. Trên sân, chỉ những đôi giày tennis thích hợp mới được phép sử dụng. Các thành viên nên mặc quần áo phù hợp với các hoạt động thể thao.

  • Tránh đeo đồng hồ, trang sức, quần áo có nhiều cúc áo để tránh ảnh hưởng đến vách kính và với người bạn cùng chơi.

  • Một số chuyên gia thể thao và chăm sóc sức khỏe - được liệt kê trong Lễ tân và trong các phòng - được phép điều trị những người không phải là hội viên theo mức giá thông thường của họ, được niêm yết trong phòng. Mức phí này cũng áp dụng cho các thành viên và không bao gồm trong phí thành viên. Khách đến Câu lạc bộ phải tuân thủ các quy định và nội quy này.

  • Bất kỳ hư hỏng nào đối với cơ sở vật chất hoặc máy móc, dù là vô tình hay không, phải được báo ngay cho Lễ tân.

  • Các thành viên và học viên phải đảm bảo quá trình hoạt động trơn tru của các máy móc/tiện ích mà CLB đã đặt tại các vị trí cố định. Mọi sự cố hoặc hỏng hóc phải được báo ngay cho Lễ tân.

   

  MỤC 11 - CÁC GIẢI ĐẤU

  Các giải đấu được tổ chức trên sân và trong khuôn viên của CLB do BQL CLB tổ chức. Ban quản lý cũng quyết định lịch thi đấu và xác định các điều kiện để tham gia các giải đấu này "Các quy tắc" được áp dụng là các quy tắc mà VPA áp dụng trong tất cả các giải đấu padel chính thức. Trong trường hợp tổ chức các giải đấu không chính thức và các sự kiện thể thao khác, BQL CLB có thể áp dụng các quy định cụ thể. Các quy tắc và quy định nội bộ này cũng được áp dụng cho các đấu thủ tham dự giải đấu

   

  MỤC 12 - KỶ LUẬT VÀ XỬ PHẠT

  • Mọi hành vi vi phạm các quy tắc nội bộ hiện hành đều có thể bị xử phạt. Các hình thức xử phạt do BQL CLB quyết định và phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

  • Các hành vi vi phạm nghiêm trọng bao gồm việc gian lận lặp đi lặp lại trong các giải đấu, cố ý gây thiệt hại cho tài sản hoặc cơ sở vật chất, bất kỳ hành vi trộm cắp nào và bất kỳ hành vi bạo lực nào, dù cho ở mức độ nhỏ nhất.

  • Các biện pháp xử phạt có thể được áp dụng bao gồm: - Cảnh báo bằng văn bản - Loại trừ tạm thời - Loại trừ vĩnh viễn. Không có lý do sẽ được đưa ra cho các quyết định như vậy. Quyết định loại thành viên, tạm thời hoặc vĩnh viễn, được gửi bởi Giám đốc CLB qua đường bưu điện đã đăng ký và xác nhận. Các trường hợp loại trừ có thể không được kháng nghị và không dẫn đến việc hoàn trả hoặc bồi thường nào.

  • BQL CLB có quyền quyết định hoặc chống lại việc kết nạp một thành viên đã bị loại vĩnh viễn trước đó.

  • Mọi hình thức xử phạt do VPA đưa ra đối với thành viên CLB sẽ được BQL CLB áp dụng.

   

  MỤC 13 - NHỮNG ĐIỀU LỆ KHÁC

  • BQL từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi trộm cắp hoặc mất mát nào xảy ra trong khuôn viên CLB.

  • Hút thuốc bị cấm ở bất kỳ đâu trong CLB.

  • Cờ bạc và cá cược bị nghiêm cấm ở bất kỳ đâu trong khuôn viên CLB. Tất cả những người vi phạm sẽ bị phải rời khỏi CLB

  • Nghiêm cấm mọi thảo luận và hoạt động có tính chất chính trị hoặc tôn giáo.

  • Việc hiển thị các tờ thông tin và quảng cáo, ở bất kỳ đâu trong Câu lạc bộ và trong khuôn viên của CLB, là quyền của BQL CLB.

   

  PHẦN 14 - NGÀY ÁP DỤNG

  Các nội quy và quy định hiện hành có hiệu lực kể từ ngày ... Chúng vô hiệu hóa và thay thế các nội quy và quy định trước đó.