Gói Gia Đình - Tháng (30 ngày)

Gói Gia Đình - Tháng (30 ngày)

Gói thành viên dành cho Gia Đình - Tháng (30 ngày)

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Gói thành viên này dành cho:

  • Gia đình với 2 người lớn và từ 4 bé trở xuống. Các bé trong độ tuổi từ 6 đến 25.
  • Trở thành thành viên của hệ thống câu lạc bộ của VietPadel.
  • Sử dụng không giới hạn các sân padel.
  • Sử dụng hệ thống đặt sân trực tuyến.
  • Nhận được ưu đãi đặc biệt khi tham gia các sự kiện hoặc lớp đào tạo của chúng tôi.

Sản phẩm cùng loại

Gói Cá Nhân - Quý (90 ngày)

Gói Cá Nhân - Quý (90 ngày)

Giá: 5.100.000VNĐ 5.400.000VNĐ -6% -6%

Gói Cá Nhân - Năm (365 ngày)

Gói Cá Nhân - Năm (365 ngày)

Giá: 14.400.000VNĐ 21.600.000VNĐ -33% -33%

Gói 2 Người - Tháng (30 ngày)

Gói 2 Người - Tháng (30 ngày)

Giá: 3.400.000VNĐ 3.600.000VNĐ -6% -6%

Gói 2 Người - Quý (90 ngày)

Gói 2 Người - Quý (90 ngày)

Giá: 9.600.000VNĐ 10.800.000VNĐ -11% -11%

Gói 2 Người - Năm (365 ngày)

Gói 2 Người - Năm (365 ngày)

Giá: 26.400.000VNĐ 43.200.000VNĐ -39% -39%

Gói Sinh Viên - Tháng (30 ngày)

Gói Sinh Viên - Tháng (30 ngày)

Giá: 900.000VNĐ 1.800.000VNĐ -50% -50%

Gói Sinh Viên - Quý (90 ngày)

Gói Sinh Viên - Quý (90 ngày)

Giá: 2.600.000VNĐ 5.400.000VNĐ -52% -52%

Gói Sinh Viên - Năm (365 ngày)

Gói Sinh Viên - Năm (365 ngày)

Giá: 7.200.000VNĐ 21.600.000VNĐ -67% -67%

Gói Gia Đình  - Quý (90 ngày)

Gói Gia Đình - Quý (90 ngày)

Giá: 14.400.000VNĐ 14.400.000VNĐ -0% -0%

Gói Gia Đình - Năm (365 ngày)

Gói Gia Đình - Năm (365 ngày)

Giá: 39.600.000VNĐ 39.600.000VNĐ -0% -0%