Gói Doanh Nghiệp - Năm (365 ngày)

Gói Doanh Nghiệp - Năm (365 ngày)

Gói Doanh Nghiệp - Năm (365 ngày)

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Gói dành cho Doanh nghiệp, Công ty hoặc nhóm bao gồm nhiều người chơi (chỉ bao gồm người lớn).
Gói chỉ có mức giá thành viên theo NĂM.
Sau khi hoàn tất đăng ký,
- Trở thành hội viên của hệ thống câu lạc bộ của VietPadel.
- Sử dụng không giới hạn các sân padel.
- Sử dụng hệ thống đặt sân trực tuyến.
- Nhận được các ưu đãi khi tham gia các sự kiện và các lớp đào tạo của chúng tôi.

Gói thành viên dành cho Doanh Nghiệp được tính dựa trên phí thành viên theo NĂM dành cho 1 người là 14.400.000 VND (/người/năm)
Nhóm từ 05 người trở lên (giảm 15%)
Nhóm từ 10 người trở lên (giảm 25%)
Nhóm từ 20 người trở lên (giảm 35%)
Nhóm từ 30 người trở lên (giảm 45%)

Sản phẩm cùng loại

Gói Cá Nhân - Quý (90 ngày)

Gói Cá Nhân - Quý (90 ngày)

Giá: 5.100.000VNĐ 5.400.000VNĐ -6% -6%

Gói Cá Nhân - Năm (365 ngày)

Gói Cá Nhân - Năm (365 ngày)

Giá: 14.400.000VNĐ 21.600.000VNĐ -33% -33%

Gói 2 Người - Tháng (30 ngày)

Gói 2 Người - Tháng (30 ngày)

Giá: 3.400.000VNĐ 3.600.000VNĐ -6% -6%

Gói 2 Người - Quý (90 ngày)

Gói 2 Người - Quý (90 ngày)

Giá: 9.600.000VNĐ 10.800.000VNĐ -11% -11%

Gói 2 Người - Năm (365 ngày)

Gói 2 Người - Năm (365 ngày)

Giá: 26.400.000VNĐ 43.200.000VNĐ -39% -39%

Gói Sinh Viên - Tháng (30 ngày)

Gói Sinh Viên - Tháng (30 ngày)

Giá: 900.000VNĐ 1.800.000VNĐ -50% -50%

Gói Sinh Viên - Quý (90 ngày)

Gói Sinh Viên - Quý (90 ngày)

Giá: 2.600.000VNĐ 5.400.000VNĐ -52% -52%

Gói Sinh Viên - Năm (365 ngày)

Gói Sinh Viên - Năm (365 ngày)

Giá: 7.200.000VNĐ 21.600.000VNĐ -67% -67%

Gói Gia Đình  - Tháng (30 ngày)

Gói Gia Đình - Tháng (30 ngày)

Giá: 5.200.000VNĐ 5.200.000VNĐ -0% -0%

Gói Gia Đình  - Quý (90 ngày)

Gói Gia Đình - Quý (90 ngày)

Giá: 14.400.000VNĐ 14.400.000VNĐ -0% -0%

Gói Gia Đình - Năm (365 ngày)

Gói Gia Đình - Năm (365 ngày)

Giá: 39.600.000VNĐ 39.600.000VNĐ -0% -0%